Domov pro seniory
přidat léta životu – přidat život létům

Domov pro seniory v Modřicích

Domov pro seniory v Modřicích (dříve "Grand Rezidence") poskytuje kvalitní bydlení pro seniory spolu s nepřetržitou sociální a zdravotní péčí v klidné lokalitě na okraji Brna. V domově je pro vás připraveno celkem 87 jedno a dvoulůžkových pokojů vyššího standardu s ošetřovatelskými službami, lékařským dohledem, stravováním, a to vše za příznivé ceny. Všechny pokoje mají buď přímý vstup do zahrady nebo vlastní terasu. Seniorům je k dispozici krytý bazén a wellness centrum. V budově domova se také nachází ordinace praktického lékaře, gynekologa, neurologa a urologa, kteří seniorům poskytují odbornou lékařskou péči a lékárna. 

Zaměřujeme se zejména na péči určenou pro osoby postižené demencí. 

Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb (domov seniorů a domov se zvláštním režimem) a naše činnost je kontrolována Odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy. Péče je poskytována v souladu se standardy kvality sociální péče Ministerstva práce a sociálních věcí.

Poslání:

Domov pro seniory 

Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Domov se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence nebo ostatních typů demence a vytvořit jim důstojné prostředí s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu. 

Cíle:

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Zajistit individuální přístup ke klientovi s ohledem na jeho zdravotní stav, jeho přání a potřeby.

Podporovat v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím.

Vytvářet podmínky pro orientaci klienta v prostředí a bezpečný pohyb po domově.

Zachovat u klientů stávající zdravotní stav, popřípadě podporovat jeho zlepšení.

Vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času.

Cílová skupina:

Domov pro seniory

Cílovou skupinou jsou žadatelé, kteří dosáhli 55 let věku nebo věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, jejichž potřeba sociální a zdravotní podpory je taková, že jim neumožňuje pobyt v domácím prostředí. Žadatelé mohou být i občané jiné země než České republiky. 

Domov se zvláštním režimem 

Cílovou skupinou jsou žadatelé, kteří dosáhli 55 let věku nebo věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, jejichž potřeba sociální a zdravotní podpory způsobené Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí nebo ostatních typů demencí je taková, že jim neumožňuje pobyt v domácím prostředí. Žadatelé mohou být i občané jiné země než České republiky. 

Domov seniorů Modřice naplňuje při poskytování služeb tyto principy:

a) Princip důstojnosti

Respektovat individualitu uživatele, kulturní a sociální zvláštnosti každého uživatele a jeho rodiny.

Jednat s uživatelem v každé situaci dle zásad partnerství.

Veškerá dokumentace je vedena s ohledem na důstojnost uživatele.

b) Princip ochrany soukromí uživatele

Během poskytování péče v pokoji vstupuje pracovník služeb DS Modřice pouze na ta místa, kam je zván.

Veškeré informace o uživateli jsou poskytovány pouze s jeho souhlasem.

S dokumentací o uživateli se nakládá jako s důvěrným materiálem. 

c) Princip zplnomocnění

Pracovník respektuje práva uživatele na kvalifikované a objektivní informace v množství, jaké si vyžádá. 

Uživatel má právo a zodpovědnost rozhodovat o sobě samém.

Uživatelé mají právo hodnotit poskytované služby a navrhovat případné změny. DS Modřice se zamýšlí nad návrhy uživatelů, které získává dotazníkovým šetřením, evidencí stížností i pochval atd.

d) Princip nezávislosti

Služby DS Modřice podporují u uživatelů nacházení a využívání vlastních zdrojů a schopností ke zvládnutí situace, v níž se nacházejí.

e) Princip práva volby

DS Modřice respektuje rozhodnutí uživatele a vytváří podmínky pro to, aby uživatelé DS Modřice mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace (viz práva uživatelů DS Modřice).

Uživatel se rozhoduje pro přijetí či nepřijetí nabízených služeb.

Služby DS Modřice jsou koncipovány na základě spolurozhodování o výběru služeb a tvorbě individuálního plánu. 

f) Princip týmového přístupu a komplexnosti služeb

Uživatelé mají právo hodnotit poskytované služby a navrhovat případné změny, viz výše.

g) Princip kontinuity péče

V rámci ukončování péče je uživatel informován o návazných službách a je mu nabídnuto jejich zprostředkování v regionu.

Chci se dozvědět více

Podívejte se na video o Alzheimerově chorobě

Přehrát video

Aktuality

Jedno pohlazení po duši, jak naše klientky posléze samy komentovaly, zažily v uplynulých dnech v podobě...

Zobrazit více

S využitím místních i personálních odlišností, a přesto pod stejnou filozofickou nadstavbou, fungují zatím...

Zobrazit více

Uvědomění si vlastní důležitosti. I to je jedním z podtitulů projektu "Seznamte se, prosím...", který už...

Zobrazit více

Starší aktuality

Pro koho jsou naše služby určeny

  • Osoby, které pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují nepřetržitou komplexní péči.
  • Osoby trpící běžnými onemocněními vyššího věku.
  • Osoby trpící demencí.                                         
  • Osoby, které se cítí osamoceny a izolovány od okolního světa.

Získat více informací